1.  A Kibocsátó
  1.1.    A Womanity Kedvezménykártya a Womanity Media &Events Kft. kezdeményezése, amelyet a Womanity Magazin olvasóinak és a Womanity Magazin eseményeinek látogató számára ajánl Magyarországon. A Womanity Kedvezménykártya programban olyan kereskedelmi egységek vehetnek részt, amelyekről bemutató cikk készült a Womanity Magazin oldalára és/vagy részt vesznek a Womanity eseményein.

 

1.2.   A Womanity Media &Events Kft.  adatai

 • Cégnév: Womanity Media & Events Kft.
 • Cégjegyzékszám: 06-09-021426
 • Postacím: 2053 Herceghalom, Kiserdő út 3/A 2/8.
 • Székhely: 6931 Apátfalva, Templom utca 74.
 • Telefon, e-mail: +36 20 340 4510, szerkesztoseg@legjobboldalad.hu
 • Adószám: 24991528-2-06
 • weboldal: www.womanity.hu

3.    A Womanity honlapján teszi közzé a Womanity Kedvezménykártya felhasználási feltételeit, az igénylés módját, az elfogadóhelyek listáját és a kedvezmények mértékét. A Womanity Media &Events Kft. folyamatosan bővíti a Kártyaelfogadó-helyek körét.

1.4.    A Womanity Media &Events Kft. fenntartja a jogot a Kártyaelfogadó-helyek listájának előzetes értesítés nélküli változtatásához.

1.5.    Reklamáció esetén a Kártyabirtokos emailen jelentheti be panaszát, a szerkesztoseg@womanitymagazin.hu email-címen. A panaszbeadvány kivizsgálásának eredményéről és a megtett intézkedésekről a Womanity Media &Events Kft. írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.

 1. A Kártyabirtokos

2.1.    A Kártyabirtokos magánszemélyek kedvezményesen vásárolhatnak a www.womanitymagazin.hu-n feltüntetett Kártyaelfogadó-helyeken, a boltok neve mellett feltüntetett kedvezményt igénybe véve.

2.2.    A Womanity Kedvezménykártyát megvásárolhatja az a 18. életévét betöltő magánszemély, aki befizeti a kártyadíjat. A Womanity Media &Events Kft. a díj mértékét és a kártyahasználat feltételeit a www.womanitymagazin.hu weboldalon teszi közé.

2.3.    A Womanity Kedvezménykártya kiállításához a Kártyabirtokos a következő adatokat adja meg:

 • neve,
 • postacíme,
 • email címe.

2.4.    A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Womanity Media &Events Kft. a fenti adatokat nyilvántartsa. A Womanity Media &Events Kft. az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik fél részére nem adja át. A Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy a Womanity Media &Events Kft. a Kedvezménykártyával kapcsolatos információkat, valamint rendszeres időközönként hírlevelet küldjön a megadott e-mail címre.

3.    A Womanity Kedvezménykártya

3.1.    A Kártyán szereplő adatok

 • Kártyabirtokos neve
 • Kártya érvényességi ideje

3.2.    A Kártya érvényessége 2016-os évre szól. Lejárt érvényességi idejű Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

3.3.    A Kártya előállításának és Kártyabirtokoshoz juttatásának költségeit a Womanity Media &Events Kft. viseli. A Kártyát a Womanity Media &Events Kft. postai úton juttatja el, a díj beérkezésétől számított 2 héten belül. A Kártya mintapéldánya megtekinthető a www.womanitymagazin.hu oldalon

3.4.    A Kártyabirtokos jelzi a Womanity Media &Events Kft. -nek a Kártya elvesztését, ellopását, megrongálódását, valamint a Kártyabirtokos adatainak változását. Amennyiben a Kedvezménykártya a rendeltetésszerű használat ellenére a Kártyabirtokos szándékán kívüli ok folytán károsodik vagy megsemmisül, megrongálódik, elveszik, ellopják stb., a Kártyabirtokos részére az általános szabályok szerint új Kártyát állít ki a Womanity Media &Events Kft.. Ennek költségét a Kártyabirtokos állja. Az új Kártya érvényességi ideje megegyezik a pótolt Kártya érvényességi idejével. A Kártya pótlására a Kártya érvényességi ideje alatt legfeljebb egy alkalommal van lehetőség.

3.5.    A Kártyabirtokos a Kártyán szereplő adatait önkezűleg nem módosíthatja. Az adatokban látható módosításokat tartalmazó Kártya érvénytelen.

4.    A kedvezmény igénybevétele

4.1.    A kedvezményt a Kártyabirtokos csak közvetlenül saját maga veheti igénybe. A Womanity Kedvezménykártya használatára egyedül a Kártyabirtokos jogosult, az másra át nem átruházható.

4.2.    Webshopokban a Kártyabirtokos akkor tudja igénybe venni a kedvezményt, ha megadja azt a szót, hogy Womanity+ a kártya sorszámát.

4.3.    A Kártyabirtokos a vásárlás vagy a szolgáltatás igénybevételét megelőzően (a pénzügyi bizonylat kiállítása előtt) tájékoztatja a Kártyaelfogadó-helyet, hogy a Womanity Kedvezménykártya biztosította kedvezmény igénybevételére jogosult. A Kártyabirtokos a Kártyát az elfogadóhelyen az igénybevételt megelőzően felmutatja, illetve amennyiben szükséges vagy az erre irányuló igény esetén a jogosultság megállapítása érdekében az elfogadóhely képviselőjének átadja, aki köteles az átvett Kártyát a művelet végeztével visszaadni a Kártyabirtokosnak.

4.4.    A Kártya által biztosított kedvezmények az elfogadóhelyek más kedvezményeivel, akcióival nem összevonhatóak, kivéve, ha az elfogadóhely erre kifejezett utalást tesz.