Sokat beszélünk arról, hogy a nőket milyen pozitív vagy negatív diszkrimináció érheti a munkájuk során és valójában milyen nehéz egyensúlyozniuk az anya-feleség-dolgozó nő szentháromságban. Ez valóban egy olyan téma, amiről beszélnünk kell, de talán megfeledkeztünk ez idő alatt a férfiakról és arról, hogy ők is rengeteg áldozatot hoznak és az ő értékeikre is ugyanolyan gondoskodással kell tekintenünk.

 

Egy férfi pont ugyanúgy átélhet érzelmi vagy egzisztenciális válságot és ő is ugyanannyira aggódhat a gyermekeiért vagy a szeretteiért, mint egy nő. De az tény, hogy teljesen máshogy fejezik ki magukat, így előfordulhat, hogy a zárkózott aggodalmat egyszerűen érdektelenségnek tekintjük. Mi több, nekik is ugyan úgy szükségük van a pozitív megerősítésre, a gondoskodásra és a szeretetre, mint a nőknek, hiszen rengeteg súly nyomja a vállukat, miközben rajtuk múlik az is, hogy mindig biztonságos és nyugodt környezetet teremtsenek a szeretett nőnek és családnak.

Megismerkedtünk egy olyan mozgalommal, ahol a férfiértékek követhetővé tétele és a férfiak motiválása a központi cél. Bedő Imrével, a Férfiak Klubja alapítójával beszélgettünk.

fk

 

A nyugati világ egyik legfontosabb társadalmi gondja

„Az a tapasztalatom, hogy az emberek szinte egyáltalán nem foglalkoznak a férfiértékek kérdéskörével. Ha viszont szembesülnek ezzel a problémával, akkor rájönnek, a nyugati világ egyik legfontosabb társadalmi gondját jelenti az, hogy a mai családokban a gyerekek férfiak, férfiminták nélkül nőnek fel. A családokból az apák azért hiányoznak, mert egyrészt sok a válás, másrészt sok a túlmunka. Ezt csak tetézi az, hogy gyermekeink az iskolákban sem találkoznak férfi attitűddel, mert a férfiak elhagyták a pedagóguspályát.

A férfiaknak a családokból való hiánya mély nyomokat hagy a fiúkban és a lányokban egyaránt. Nem öröklődnek tovább a férfiértékek. Ezáltal a lányok férfiakról alkotott képe hamis fantáziára épül, a fiúk pedig nem tudnak olyan mintát követni, amely a saját, későbbi férfiszerepükben erősítené meg őket. Mindez teljesen kapcsolódás-képtelenné teszi a két nemet egymással, ami a családok korai széteséséhez vezet, ugyanakkor a társadalom ellehetetlenülését is okozza.

A férfi erények örökítési, továbbadási láncának tényként érzékelhető elszakadása egy nagyon súlyos társadalmi probléma. Akkor, amikor azt mondjuk, a férfiértékeket meg kell tudni jeleníteni és a férfiasság ismérveit képviselni kell, a férfi lét mércéjét magasan kell tartani, akkor arra gondolunk, hogy legyen egy átfogó férfiasság-referenciánk, amihez mérjük magunkat. A mi társadalmi szervezetünk ennek felépítését és folyamatos sugárzását tűzte ki célul.

A Férfiak Klubjában a férfiasságot úgy határozzuk meg, mint egy eszmét, amely a szolgálaton keresztül ölt testet, válik teremtővé. Folyamatosan azt keressük, vajon férfiként mit tehetünk hozzá a világhoz, a családi élethez, a társadalomhoz. Keressük, hogy hol vehetik hasznunkat, minek a rendelkezésére bocsássuk az erőnket úgy, hogy az életünket értelmessé és az eredmények által boldoggá tegye.” – mesélt Imre.

 

Bedő Imre a II. Womanity Fesztiválon

Bedő Imre a II. Womanity Fesztiválon

 

Nyolcezer nő véleménye támasztja alá a hagyományos értékek iránti igényt

A klub két fő platformon építkezik. A médiajelenlét nagyon fontos, hiszen a köztudatban csak ezáltal tud gyökeret ereszteni ennek a kezdeményezésnek a célja. Nagy körültekintéssel kezelik a saját felületeiket, legyen szó a közösség oldalakról vagy a weboldalról. Fontos minden média megjelenés, valamint a saját kampányok és interjúk.

Az információt eljuttatják másokhoz a média által, de ez csak akkor releváns, ha a való életben is tesznek érte. A férfiértékekért meg kell dolgozni, nem lehet őket csak az interneten keresztül ápolni. Ez pedig azt jelenti, hogy azok az értékek, amiket a férfiak az elméletben képviselnek, a klubtagok által gyakorlatilag is megtestesül, ezzel demonstrálva a téma fontosságát.

„A közösségek lehetőséget adnak a férfias önfejlődésre, és itt megemlíteném az egyik szimbolikus és komoly programunkat, az Apa-Fia köröket, de ideszámolhatjuk a Kohó nevű férfirendezvényünket és a nőknek is szóló Ötvösműhely című eseményünket, mely utóbbi a nőkkel való párbeszédet jelenti férfiakról, férfiértékekről.

Olyan tréningeket fejlesztünk ki, amelyek kifejezetten férfiaknak szólnak. Ilyennel nem sűrűn találkozhattunk korábban, hiszen főként női önfejlesztő módszerek vannak a piacon. Férfi példakép díjat tervezünk alapítani, mely egy másik olyan eszközünk lesz arra vonatkozóan, hogy a Férfiak Klubja eszmeiségét propagáljuk, emellett olyan applikációt tervezünk létrehozni, amely a férfiak személyiségfejlődését segítené. A közösség elesettebb tagjait támogató, segítő platform építésében is gondolkodunk, valamint olyan nyári munkalehetőségek megszervezésében, amelyek a gyerekeknek szólnak.

  

Mai megoldásokat kell keresnünk, mai nőkkel együtt.

 

Rengeteg olyan terv van, amelyeknek jelen pillanatban az anyagiak szabnak korlátot. Egy olyan civil szervezetet akarunk létrehozni a Férfiak Klubja által, amelynek a fenntartását a közösségünk, szimpatizánsaink támogatásával valósítanánk meg. Úgy gondoljuk, sokan fognak segíteni, mert mindenki látja, hogy amit teszünk az az erkölcsi alapok, a családok, a férfi-nő kapcsolatok és végső soron az egész társadalom megerősítését szolgálják. Ez egy össztársadalmi ügy, aminek a szervezésében nem várhatunk senkire, amit nekünk, magunknak kell koordinálni és igyekezni megoldani.” – folytatta Imre.

Imréék nem gondolják, hogy arra volna igény a mai társadalomban, hogy a férfiak mesterségesen generált, minden tekintetben modern, XXI. századi férfivá váljanak. Egyszerűen arra van szükség, hogy az örök, mindig helytálló férfiértékeket mai módon kell képviselni.

„Mai módon is lehet örök férfiértékekkel élni. Amikor megkérdeztük a nőktől egy felmérés keretében, milyen tulajdonságokat hiányolnak a férfiakból, akkor nyolcezer hölgy válaszából az derült ki, hogy a klasszikus értékekre vágynak. A feladat adott, a filozófiánk ennek mentén van kigondolva. Nem a nagyapáink korát kell visszaidézzük, mert annak semmi értelme, hanem mai megoldásokat kell keresnünk a mai nőkkel együtt.”

 

(szöveg: Hangai Lilla)

Kapcsolódó bejegyzések