A Budapesti Fegyház és Börtön Maglódi úti „B” objektumában jártunk, ahol a REMEK körlet fogvatartottjai karácsonyi képeslap-készítéssel is hangolódhattak az ünnepre.  Reintegrációs tisztjük szerint ugyanakkor kiemelt figyelmet kell szentelni nekik ebben a számukra különösen feszült időszakban.

 

Havi másfél nap szabadság jár azoknak a fogvatartottaknak, akik dolgoznak börtönbüntetésük ideje alatt. Ebből tölt el nagyjából egy órát néhány nappal szenteste előtti látogatásunk idején a REMEK (Reintegráció Megvalósítását Elősegítő Körlet) 5 fogvatartottja egy kreatív karácsonyi foglalkozáson való részvétellel. Csicsayné Solymosi Mária címzetes bv. százados vezetésével jobb agyféltekés rajzolással, majd festéssel készítenek karácsonyi üdvözlőlapot. Míg a hólepte fenyős táj képe kibontakozik a papírokon, az újabb bent töltött adventről és karácsonyról beszélgetünk. Egyikük, a középkorú J. a vallásgyakorlás (vagy ahogy itt nevezik: a misszió) lehetőségét emeli ki, amire egész évben lehetőséget kínál a helyi kápolna, illetve – a felekezettől függően választott – szombati vagy vasárnapi szertartások. Karácsony első napján pedig püspöki, ökomenikus szentmisén is részt vehetnek majd a rabok.

 

Munka, tanulás és romantikus regények

Az adventi időszakban ugyanakkor természetesen ugyanaz a rendszer él, mint az év többi napján. Fél 6-kor ébresztő, öltözködés, reggeli, majd 7-től már munka vár a legtöbb fogvatartottra. J. elmondása alapján aki szeretne dolgozni, képesítése, illetve a börtön igényei alapján kap munkát, ő például a konyhán volt, de udvart is söpört. A fiatalabb, asztalos képzettségű E. az intézmény a fogvatartottak foglalkoztatására létrehozott önálló gazdasági társaságában, a Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi (BUFA ) Kft.-ban dolgozik. Bár gyakorolhatja szakmáját, mégsem tervezi, hogy szabadulása után a faiparban marad, inkább a vendéglátásban szeretne elhelyezkedni, ezért pedig már itt bent is tehet: nagyjából tizedmagával együtt pincérnek tanul. A másfél éves OKJ-s képzés végén bizonyítvány kap, ehhez most a heti egy elméleti óra látogatásával kerül közelebb, amelyet egy bejáró szakoktató tart. Később vizsga és természetesen gyakorlati rész is következik.

Az általában délután 2, vagyis a munka befejezte után jön az ebéd és a séta, az ezt követő szabadidőt mindketten olvasással (J. inkább az ismeretterjesztő könyveket, míg E. a romantikus regényeket kedveli), E. TV-nézéssel, levélírással is tölti. A körlet egyébként nyitott: így a benne található két zárka lakói szabadidejükben átjárhatnak egymáshoz. A takarodó fél 9-kor van.

börtön3

 

A család ad erőt

„Nem vagyok elkeseredve, nincs nosztalgiám” – mondja J., aki már a második karácsonyát tölti majd a börtönben. A tavalyi beszélgetéssel, ünnepi ebéddel, szenteste ajándékozással telt. Egymás között is ajándékoznak apróságokat (csokit, gyümölcsöt, de akár könyvet is.) A zárkájukat is feldíszítették már apróbb díszekkel, most negyedmagával lakik a nyolc fős cellában. Hozzátartozóival a két ünnep között, illetve az ünnep előtt is találkozhat, és hetente ötször 10 percet beszélhet velük telefonon. A benti élethez az erőt ugyanis – akárcsak E. és a legtöbb fogvatartott számára – a családdal való rendszeres kapcsolattartás adja.

Saját bevallása szerint nem készül a karácsonyra, szerinte egyébként vannak rosszabb helyzetben lévő emberek, családok, mint ahogyan ő van itt bent. Neki is már a második karácsonyi lesz ez, az elsőt nehezebbnek élte meg. Ő is a család támogatásából merít erőt, akik elmondása alapján segítik, amiben csak tudják.

 

Advent a börtönben, karácsony otthon – de csak keveseknek

A legszerencsésebbek természetesen azok, akik hazamehetnek az ünnepekre. Pontosabban ehhez egy sor feltételnek kell együtt meglennie, így az itt fogvatartott 1400-1500 rabból elenyésző a száma azoknak, akik esetében mindegyik teljesül. Mivel az intézmény fegyház fokozatban is működik, őriznek olyan, úgynevezett “nagy ítélettel” rendelkező (erőszakos bűncselekményt elkövető, többszörösen visszaeső) rabokat is, akiknek erre biztosan nem lesz módjuk, hiszen 25-35-40 év múlva kerülhet sor egyáltalán az ítéletük a felülvizsgálatára.

 

Jobb agyféltekés rajzolás mint bűnmegelőzési eszköz

A REMEK körletbe bekerülők jelentik bizonyos szempontból a – börtönélethez mérten – legkedvezőbb helyzetben lévő rabokat. „Ide saját kérésre lehet bejutni, ehhez viszont teljesíteni kell, a jó magatartás, a fegyelmi nélküliség alapkövetelmény. Nagy elvárásokkal néznek szembe a fogvatartottak, amelyeknek meg kell tudniuk felelniük” – hangsúlyozza Csicsayné Solymosi Mária. A reintegrációs körletben dolgozók törvény által szabályozott, illetve a reintegrációs tiszt saját módszereit alkalmazó eszközökkel élhetnek. A cél az, hogy az intézményben, illetve a körletben ne csak büntetés-végrehajtás történjen, hanem a fogvatartottak szabálykövető magatartását is kialakítsák, fejlesszék.

A körletben már a büntetés letelte utáni, kinti életre történő felkészítés (is) zajlik: például drogprevenció, agresszivitást kezelő vagy éppen az asszertív viselkedést segítő tréning. De ilyen bűnmegelőzési eszköz a már említett jobb agyféltekés rajzolás is, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács iránymutatásával megegyezően. Szintén hasznos preventív foglalkozás az intézmény lelkészével közösen tartott életvezetési tanácsadás, amikor bibliai idézetek alapján beszélnek meg bizonyos témákat, vonnak le következtetéseket a fogvatartottak.

börtön2

 

A családokat is fel kell készíteni az újraegyesülésre

Emellett a körlet fogvatartottjainak hozzátartozóit is bevonják a megelőző-felkészítő munkába. Így például rendeztek már családi napot az intézmény külterületén, amely a fogvatartottak családjukba való majdani visszailleszkedését hivatott megkönnyíteni. A hozzátartozók beszélhettek többek között pszichológussal, családterapeutával az új helyzetről, hiszen számukra sem könnyű 5-10 év egyedüllét után ismét együtt élni a börtönből szabaduló szerettükkel. Ahogyan a korábbi fogvatartottnak is újra meg kell tanulnia: nem kap mindent készen, mint eddig. A család újaregyesülését támogatják egyébként azok a nyaralások is, amikor a rabok családjukkal – köztük gyermekeikkel – együtt tölthetnek néhány napot a lelkész vezetésével.

 

A legfeszültebb időszak

Az adventi, karácsonyi időszak azonban mindenképpen a legnehezebb a fogvatartottak számára, a százados szerint érezhető ilyenkor a feszültség. „Nagyon fontos a megfelelő lelki támasz nyújtása, hiszen az öngyilkossággal kapcsolatos gondolatok az ünnep közeledtével mindig megszaporodnak” – mondja Csicsayné Solymosi Mária. Ezt elkerülni leginkább kapcsolattartás erősítésével – a levelezések, heti kétszeri beszélők biztosításával – lehet, ahogyan arra is figyelnek, az ünnepek előtt (is) időben megkapják csomagjaikat a rabok, és ők is küldhessenek haza a családjuknak apró ajándékokat.

 

A raboknak is van lehetőségük adakozni

Emellett hagyománnyá vált az intézet “Példamutatók” rendezvénysorozata is, amikor olyan embereket látnak vendégül, akik életútjukkal, munkásságukkal mintát jelenthetnek a fogvatartottak számára. Decemberben így Böjte Csabával találkozhattak az eseményen résztvevő rabok, akik az adakozás örömét is megtapasztalhatták: tartós élelmiszerekből álló csomagokat adták át a szerzetesnek, az általa vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány számára, árva és nehéz sorsú gyermekeket támogatva ezáltal.

Bár a karácsony a börtönben a szeretett emberek nélkül zajlik, ezt a hiányt pedig lehetetlen betölteni, a szenteste azért itt is szenteste, és mindenki azt a módját választja az ünneplésnek, amely számára a legnagyobb örömet adja, illetve a legkevésbé fájdalmas.

 

A Budapesti Fegyház és Börtönről

Hazánk egyik legnagyobb, országos hatáskörű büntetés-végrehajtási intézete európai mércével mérve is a legnagyobbak közé tartozik. Alapfeladata a fegyház és börtön fokozatban felnőtt korú férfi elítéltek  számára kiszabott szabadságvesztés büntetés-végrehajtása, emellett előzetesen letartóztatott és nem jogerős ítélettel rendelkező férfi fogvatartottak elhelyezését is biztosítja.

A közel 15 hektáros területen fekvő Budapesti Fegyház és Börtön három – területileg és funkcionálisan elhatárolható – objektumból áll. A Kozma utcai  „A” objektum csillag alaprajzú, történelmi épület, amely  két elhelyezési körletet (jobb és bal csillag) foglal magába. Előbbiben kapott helyett többek között a 44 fő befogadására alkalmas Hosszúidős Speciális Részleg (HSR) is. Az általunk meglátogatott Maglódi úti „B” objektum átlagosan 1000 fogvatartott elhelyezését biztosítja, míg az Újhegyi úti „C” objektum területén találhatók a BUFA Kft. épületei, valamint az intézet kutyatelepe.

 

/szöveg: Streit Nóra, kiemelt kép: Gaál Béla/